Kouhai wa Koakumama!

Synopsis:
Volume 01
da Rama Team, -0001.11.30