Tsukiuta.Anthology

Author: Movic, Okinawa Jijiko, Funawase, Naruse Isa, Moeda Momo, Rumiya, Chamori, Goma no Tempura, Gucchie, Chiaki, Ichijyurai, Shinaso
Artist: Movic, Okinawa Jijiko, Funawase, Naruse Isa, Moeda Momo, Rumiya, Chamori, Goma no Tempura, Gucchie, Chiaki, Ichijyurai, Shinaso
Synopsis: Una collezione di storie centrare su due gruppi idol, Six Gravity e Procellarum.